Stichting Vrienden Van

Stichting Vrienden Van

Welkom op de pagina van Stichting Vrienden van Landgoed Anningahof. In de afgelopen periode werd met een zekere regelmaat gevraagd of en hoe men het initiatief van Landgoed Anningahof kon ondersteunen. Financiële ondersteuning aan een particulier initiatief kan echter onbedoelde fiscale gevolgen hebben. Mede daarom is Stichting Vrienden van Landgoed Anningahof opgericht. Deze stichting is aangemerkt als een culturele instelling met de ANBI-status en wil de levendigheid in het park vergroten met nieuwe initiatieven en ondersteuning aan jonge kunstenaars.

In de verschillende onderdelen van deze website vindt u alle technische gegevens en wettelijk verplichte informatie. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan vernemen wij dit graag.