Beleid

Hoofdlijnen actueel beleidsplan


De hoofdlijn van het beleidsplan voor de komende periode is het organiseren van wisselende tentoonstellingen op het gebied van de beeldende kunst in de Aaltje Snijdershal van Landgoed Anningahof en alle activiteiten die daarmee samenhangen, zoals:

  • – Het vaststellen van de uitgangspunten van de tentoonstelling;
  • – Het aanstellen van een curator;
  • – Het in goede orde beschikbaar stellen van de tentoonstellingsruimte;
  • – Het verzorgen van informatievoorziening omtrent de tentoonstelling;
  • – Bijvoorbeeld met behulp van uitnodigingen, brochures, website, etc.
  • – Het verzorgen van het transport van de beelden.

Beloningsbeleid:
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het beleid is en zal zijn om de middelen zo veel mogelijk te besteden aan de doelstelling van de Stichting of daarvoor te reserveren. Bestuursleden ontvangen geen honorarium voor het vervullen van de bestuursfunctie en donateurs ontvangen geen tegenprestatie.