PORTFOLIO

Kunstwegenpaviljoen: Dominik Halmer

Category: 2017, Kunstwegen

Dominik Halmer – Dimensies van de Bol
20 mei t/m 6 augustus 2017

Dominik Halmer legt met zijn werk onverwachte verbanden tussen schilder- en beeldhouwkunst en provoceert daarmee op geheel eigenzinnige wijze een fundamentele vraag met betrekking tot het beeldbegrip. Zijn werk dwingt ons evenzeer tot kritische overpeinzingen ten opzichte van onze eigen verwachtingen en de door ons opgedane ervaringen bij het bekijken van een kunstwerk.