Bestuurssamenstellingdhr. H. (Hib) Anninga (voorzitter)

De heer Anninga heeft de basis gelegd voor Landgoed Anningahof en stelt grote delen van het landgoed en diverse gebouwen ter beschikking om tentoonstellingen te houden. Hij geeft richting aan het beleid en kan zich daarbij laten adviseren door deskundigen op diverse gebieden.

dhr. S.K.A. (Steven) van Welie (secretaris/penningmeester)
De heer Van Welie is reeds geruime tijd betrokken bij zowel de organisatie van de tentoonstellingen als de informatievoorziening hieromtrent en de activiteiten die daarmee samenhangen. Voor de stichting draagt hij zorg voor de financiële administratie en de secretariële werkzaamheden.

dhr. M.J. (Martin) Bijkerk (bestuurder)
De heer Bijkerk is reeds vanaf de aanleg van het landgoed betrokken bij het gehele technische gebeuren, zowel op de terreinen als in de gebouwen. Hij houdt het toezicht op het onderhoud en begeleidt bij de transporten en het plaatsen van kunstwerken.